Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door TRUECOS met de uiterste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. TRUECOS verstrekt door middel van deze website louter informatie over de producten die door TRUECOS worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

TRUECOS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website, noch voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van TRUECOS opgenomen informatie en prijzen.

Hoewel TRUECOS alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is TRUECOS niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door TRUECOS worden onderhouden zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel TRUECOS zeer selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door TRUECOS worden onderhouden wordt afgewezen.