Disclaimer

De op deze e-shop getoonde informatie wordt door TRUECOS met de uiterste zorg samengesteld, maar wij kunnen niet voor de juistheid en volledigheid hiervan instaan. TRUECOS verstrekt door middel van deze webshop enkel informatie over de producten die door TRUECOS worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

TRUECOS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze e-shop, noch voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de e-shop van TRUECOS opgenomen informatie en/of prijzen.

Hoewel TRUECOS alles in het werk heeft gesteld om misbruik te voorkomen, is TRUECOS niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze e-shop via internet worden verzonden.

Verwijzingen naar sites die niet door TRUECOS worden onderhouden zijn slechts ter informatie van u als bezoeker opgenomen. Hoewel TRUECOS zeer selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door TRUECOS worden onderhouden wordt afgewezen.